"Az egész élet olyan, mint a növény, amely nemcsak azt foglalja magában, amit a szemnek tár oda, hanem rejtett mélységeiben még egy jövő állapotot is hordoz. Aki előtt növény van, mely először levelet hord, nagyon jól tudja, hogy egy idő után a levelet hordó száron virágok és termés lesznek. És a növény rejtekén már most megvannak a csírák ehhez a virágzáshoz és terméshez. Azonban hogyan mondhatná meg bárki is, milyenek lesznek ezek a szervek, aki csak azt akarná kutatni a növényben, amit az jelenleg tár szeme elé. Az képes csak rá, aki a növény lényegével megismerkedett."

(Rudolf Steiner)

MIÉRT MINKET?

Leporello

A telki Budántúli Waldorf Óvoda története

A múlt

Az első hirdetés még csak egy-két helyre került ki Pátyon 1997-ben, aztán további 4 évig érlelődött a Zsámbéki-medencében működő Waldorf Óvoda alapításának gondolata.

Újabb és újabb családok csatlakoztak a kezdeményezéshez, akikben a közös az volt, hogy gyakorló pedagógusként vagy szülőként közeli kapcsolatban álltak már a Waldorf pedagógiával és ezt a pedagógiát szerették volna gyermekeik óvodás, majd iskolás éveire biztosítani. 

A további eredményes hirdetések és előadások megszervezése után folyamatosan gyarapodott az érdeklődők köre. Ezen sikereken felbuzdulva ez a néhány család életre hívta a Budántúli Waldorf-pedagógiai Alapítványt 2001-ben. Az alapítvány a Waldorf pedagógia hirdetését, illetve Óvoda alapítását és fenntartását tűzte ki célul. Ez az alapítvány a fenntartója ma is a Pátyon működő Budántúli Waldorf Óvodának.

Ahogy gyarapodtak az érdeklődő családok, úgy növekedett meg az alapítással együtt járó munka mennyisége és erősödött meg mindannyiunkban az az érzés, hogy felelősek vagyunk egymásért és a szép célért,amit magunk elé kitűztünk.

Közben megtaláltuk óvónőnket, Borzán Viola személyében, akiben egy nagy tapasztalatú és önfeláldozó társra leltünk. Ettől fogva már nem csak a felnőttek találkozhattak egymással, hanem játszóházi keretek között, gyermekeink is óvó felügyelet mellett ismerkedhettek.

Folyamatosan szerveztünk előadásokat: Pl. Vekerdy Tamást, Bóna Lászlót, Székely Anikót hívtuk meg.

Végül a szerencse és sok kedves ember segítségével, sikerült egy gyönyörű nagy kerttel rendelkező házat találnunk Telkiben, az Orgona utcában.

 Eközben nem csak új családokból érkeztek hozzánk gyerekek, hanem az alapító családok gyermekeinek száma is növekedett.
Örültünk a tágas háznak és a nagy kertnek, mert látszott, hogy gyerekekből nem lesz hiány.

 A 2002-es tanévre már úgy építettük át az óvodát, hogy minden igényünknek megfeleljen. Sok pénzt és energiát áldozva elkészült a három kisvécé, kismosdó, a szélfogó, az öltöző és a konyha. Berendeztük a csoportszobát, paravánokat gyártottunk, festős állványt szögeltünk, szép fákat, köveket gyűjtöttünk, babát varrtunk és kötöttünk mindenféle állatkákat, törpéket stb., ahogy az már ilyenkor lenni szokott.

 A jelen

Az elmúlt években az alapító családok nagy része kijárta az óvodát és 2009-ben óvónőnk, Borzán Viola is nyugdíjba vonult. Új óvónőinknek, Joós Beátának és Lafferthon Juditnak sikerült továbbörökíteni és folytatni azt a szép munkát, amit közel tíz éve néhány lelkes család elkezdett. 2011-ben óvodánk átköltözött Telkibe, az Áfonya utcába.
A 2014/2015-ös tanévben óvodánkban elérhetővé vált a délutáni felügyelet is.
Tavasszal már láttuk, hogy a folyamatosan növekvő létszám miatt az előző épületünkben nem tudunk tovább működni. A 2015-ös év nyarán így ismét költöztünk, immáron Pátyra, az Árpád u. 12-be, ahol lehetőség nyílt a megnövekedett igények kiszolgálására, így jelenleg 26 gyermek tölti itt vidám mindennapjait!

.

Ritmusok (Napi, heti, éves ritmus bemutatása)

A gyerekek számukra jól követhető ritmus szerint élik a napokat, heteket. Az év egésze a keresztény ünnepkörök köré szerveződik, és erős hangsúlyt kap az őket körülvevő természet változása a mindennapok során. A hét minden napjához köthető egy kézműves tevékenység (rajzolás, méhviaszgyurmázás, gyapjúkép készítés, kenyérsütés és festés). Ugyanígy kapcsolódik minden naphoz a tízórai gabonája, melyből az óvónő meleg kását készít a gyerekeknek.

„A Waldorf-óvodai nevelés a gyerekben működő természetes erőket támogatja úgy, hogy a gyerek szabadon tudja azokat alkalmazni, fejleszteni. Mindez szeretetteljes, meleg légkört kíván, amely biztosítja a megfelelő fizikai és pszichés környezetet, s kizárja a zavaró és erőszakos befolyásokat.” (Waldorf-óvodapedagógiai keretprogram 1997.)


Napirend

7.15-8.30

Érkezés

8.30

reggeli kör, gyümölcs - zöldség kínálás

7.15-9.00

Szabad játék, a napnak megfelelő kézműves tevékenység

9.00-9.15

Rendrakás

9.15

Kézmosás

9.30-10.00

tízórai, mosogatás

10.15-10.35

körjáték

10.30-12.00

Udvari játék

12.00-12.10

mosdó, öltözés, illatocska, mosás

12.10-12.30

Mese, ölbeli játék

12.30

Akik nem napközisek, indulnak haza

A hét rendje

Farsang - 1

Hétfő:

rajzolás (tízórai gabonája: rizs)

Kedd:

méhviasz gyurma (tízórai gabonája: árpa)

Szerda:

gyapjúkép (tízórai gabonája: köles)

Csütörtök:

kenyérgyúrás, gabonája: rozs(helyszíne a konyha)

Péntek:

festés (helyszíne a meseszoba) (tízórai gabonája: zab)


A Waldorf pedagógiáról

A waldorf óvoda egésze mint értelmes, áttekinthető világ veszi körül a gyereket úgy, hogy a kisgyerekkor sajátos képességei (teljes figyelem az érzékelésben, utánzásos tanulás, fantáziadús játék stb.) érvényesülhessenek. Az óvónő figyelmes, szeretetteljes együttélést vállal a gyerekekkel, biztosítja számukra az egészséges tárgyi, szokásbeli, érzelmi és tartalmi környezetet. Jó minőségű testi, lelki és szellemi táplálékokkal erősíti a gyermek belső aktivitását, individuális fejlődését differenciált módon segíti, és felvállalja a minden fejlődéssel együtt járó kríziseket is. Tudván, hogy egy jó, védett gyermekkor az egész életre felkészít. A nevelés célja: a gyermek fejlődő belső világát védeni, ápolni és erősíteni, hogy testileg egészséges, lelkileg szabad, szellemileg kreatív legyen, képessé váljon arra, hogy környezetét emberségesebbé tegye. A waldorf óvodai program a Rudolf Steiner által kidolgozott Waldorf-pedagógiai emberképen alapszik. Alapelve az óvodáskorra jellemző utánzásos tanulás, ami az óvónők mintaképül szolgáló tevékenysége által fejlődik ki a gyermekek szabad játékában. Az óvónő segíti, hogy a gyermekben működő természetes erők szabadon fejlődjenek a különböző tevékenységekben. A természetes anyagokból készített egyszerű játékeszközök komplex élményeket nyújtanak a gyermek érzékelésének, fantáziájának, játékának. Művészeti tevékenységekkel gazdagítja a gyermek alkotókészségét. Az ünnepek, mesék, versek, dalok adják az óvodai élet tartalmát, s gazdagítják a gyermek szókincsét. Az óvoda életét meghatározza a hagyományos családi háztartás tevékenységköre. Az óvodai csoportokban a gyerekek élő közösséget képeznek, amiben minden személyiség kibontakoztatására szükség van…

Működésünk

Fenntartónk:
Budántúli Waldorf Pedagógiai Alapítvány

Kérjük támogassa intézményünk működését adója 1%-val!

Technikai számunk:

18692653 -1 -13 BUDÁNTÚLI WALDORF-PEDAGÓGIAI ALAPÍTVÁNY
(2071 Páty, Árpád utca 12)

Waldorf Óvodapedagógiai Program


Budántúli Waldorf Óvoda - SZMSZ


Helyi nevelési program


BWO különös közzétételi lista


BWO Fenntartói értékelés


Házirend


Jelentkezési lap 2022


Játszóház

Óvodánk az idei évben nem indított baba-mama csoportot.

Galéria

Költözés

Költözés - 1 Költözés - 2 Költözés - 4 Költözés - 5 Költözés - 7

Farsang

Farsang - 1 Farsang - 2 Farsang - 3

Kézművesnap

Kézművesnap - 1 Kézművesnap - 2 Kézművesnap - 3 Kézművesnap - 4 Kézművesnap - 5 Kézművesnap - 6 Kézművesnap - 7 Kézművesnap - 8

Aktualitások

Kedves Szülők!

2024/25. nevelési évre vonatkozó felvételi tájékoztató estjeink: 2024. február 19. és március 4-én 18 órakor.

A jelentkezések beadási határideje: 2024. március 18.

A felvételi beszélgetések várható időpontja: 2024. március 25-26.BEÍRATKOZÁS

A beíratkozási adatlap innen tölthető le!

A jelentkezési lap innen tölthető le!

Kérjük, hogy a jelentkezéshez anamnézist is töltsétek ki ezek alapján!

Jelentkezés: budantuliwaldorfovi@gmail.comKapcsolat

Budántúli Waldorf Óvoda, 2071 Páty, Árpád utca 12. Tel: 06-23-399-306

E-mail:
budantuliwaldorfovi@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/budantuliwaldorf


Óvónők:

Joós Beáta: 06-70-415-3353

Hirneth Katalin: 06-20-803-3224

- Budántúli Waldorf Óvoda, 2071 Páty, Árpád utca 12. - Tel: 06-23-399-306 - @: budantuliwaldorfovi@gmail.com - facebook.com/budantuliwaldorf